Proč využít služeb profesionálů ?


  • Právní jistota
  • Odborná pomoc
  • Zkušenosti

osobní bankrot

 

Máte problémy se splácením dluhů? Problémy s dluhy se navyšují a vy myslíte na ty nehorší věci? Řešení je tady – osobní bankrot. Zásadní podmínkou k osobnímu bankrotu je situace, kdy opravdu dlužník není schopen splácet včas své dluhy. Vše se řeší u příslušného soudu, a rozhodně nedoporučujeme dluhy navyšovat o úroky, nemluvě o penále a smluvní pokuty. Jak vyhlásit osobní bankrot? V první řadě podáte insolvenční návrh k soudu, který bude spojený s návrhem na povolení oddlužení. Insolvenční návrh musí mít předepsanou formu, nesmíme opomenout doložit přílohy, které celou situaci vyjasňují, a potvrzují, že jste skutečně v platební neschopnosti.

 

Osobní bankrot podmínky

První podmínka – dlužit více věřitelům, aspoň dvěma, pokud budete mít závazky pouze k jednomu věřiteli, nemůžete na osobní bankrot ani myslet
Druhá podmínka – své dluhy nesplácíte více jak 30 dnů
Třetí podmínka – přišli jste o práci a podpora nestačí na splácení vašich dluhů
Čtvrtá podmínka – nesmí být dluhy z podnikatelské činnosti  (specifické řešení také                     existuje)
Pátá podmínka – během pěti let jste povinni splatit minimálně 30 % z celkové dlužné částky
Pokud jste si jisti, že si sami nezvládnete vyřídit osobní bankrot, tak si raději vyhledejte fundovanou osobu, která vám pomůže sepsat insolvenční návrh a podnikne s vámi další kroky k vyřízení oddlužení.   

 

Osobního bankrot - průběh

Soud určí správce vašeho majetku, kterému věřitelé nahlásí své pohledávky vůči vám jako dlužníkovi.  Správce srovná hodnotu vašeho majetku s pohledávkami od všech věřitelů. Nepodáte-li tento návrh, dluhy vám zůstanou. Proto všem dlužníkům vřele doporučujeme podat současně oba návrhy – návrh na prohlášení konkurzu a návrh na oddlužení.